Bygningene

Hovedbygningen

Hovedbygningen

Bygningene er plassert i 2 tun – det nedre tunet med hovedbygning, aldersbolig samt kunstneratelier og vognhus  – og det øvre tunet med  gårdsdriften.

Det nedre tunet    

Hovedbygning, fredet 1924
Fjøsanger er en av de kjente lystgårdene som ble anlagt rundt Bergen fra slutten av 1700 – tallet.
Bygningen ble oppført i empirestil ca 1810 av Paul Meyer Smit.
Den erstattet da et tidligere lyststed fra 1770 årene. Alleen frem mot hovedhuset er siste del av kjøreveien Jon Mariager bygget fra Solheim til Fjøsanger omkring 1770.
Langefamilien brukte huset til helårsbolig fra 1844.
Etter rehabilitering i 1890-årene brukes bygningen til galleri i 1. etasje og møte- og selskapslokaler i 2. etasje.

Aldersbolig
Legatet Johan Langes Minde ble opprettet for å drive et aldershjem. En periode ble hovedbygningen brukt til dette formålet, men i 1958 ble det bygget en ny aldersbolig ved siden av med 8 leiligheter til utleie.

Staburret

Med Gamlehaugen i bakgrunnen

Kunstneratelier og Vognhus
I forbindelse med utvidelse og omlegging av Straumevegen ble pakterboligen revet. En ny bygning med et kunstneratelier danner et lite tun sammen med det gamle vognhuset. I vognhuset er det en utstilling om gårdens historie.

Det øvre tunet

Gårdstunet
Gamlegården ligger vakkert til opp i lien i overgangen mellom innmarken og utmarken  som strekker seg helt til Løvstakkens topp.
Den eldste delen av gården kan være bygget  på 1600-tallet.
På østsiden av veien gjennom tunet ligger forpakterboligen. Den er bygget sammen med et tidligere fjøs,   som bl.a.  brukes til møterom og keramikkverksted.  På vestsiden av veien ligger stabbur, stall og hønsehus.

Det øvre tunet sett fra hovedhuset.

Det øvre tunet sett fra hovedhuset.

Et frittliggende ovnshus for brenning av keramikk ble reist i 1982,  mens det i 2002 kom et nytt garasje – og lagerbygg et stykke sørvest for gårdstunet.

Gårdsdiften  
Gården er i full drift med hovedvekt på husdyrhold.  Den er etablert som besøksgård med tilbud om kultur – og tradisjonsformidling for alle aldersgrupper.  Årlig besøkes gården av ca. 100 barnehager og skoler.