Løvstien

er en ny turvei som er planlagt fra Langegården til Riplegården ved Melkeplassen .
Bergen kommune står for utbyggingen.
Første etappe fra Langegården til nordre ende av Nygårdsmarken er fullført med en tre meter bred gruslagt vei med belysning til bruk hele året.
Andre etappe vil gå videre til området ovenfor Søndre Skogvei.
Det er forventet at turveien vil bidra til et ytterligere fokus på turmulighetene i området og Bergen Turlag tror veien vil bidra til å ytterligere sikre byfjellsgrensen i området.